Ta flyglektioner privat

Vill du bli pilot är det första steget att ta ett privatflygcertifikat, även kallat Private Pilot License (PPL). Har du ett PPL får du flyga med mindre flygplan med uppsikt utåt i bra väder, de så kallade visuellflygreglerna (VFR).

 

Åldersregler
För att erhålla ett elevtillstånd finns ingen åldersgräns. Däremot måste du vara 16 år för att få flyga ensam för första gången. Vid själva uppflygningen för ditt flygcertifikat, att jämföra med uppkörningen för körkort för motorcykel och bil, behöver du vara 17 år.

 

Vad krävs?
Innan du tar din första flyglektion behöver du införskaffa ett elevtillstånd. Syftet med det är att säkerställa att du som pilot uppfyller vissa medicinska krav. Den som ska göra själva läkarundersökningen ska vara auktoriserad flygläkare hos Transport-styrelsen.

​Man vill även kontrollera att du inte är kriminellt belastad. Sedan är det bara att betala några avgifter och fylla i ett antal papper …hämta33

 

Vad kostar ett flygcertifikat – PPL
Du får räkna med en investering om drygt 100 000 kronor för en komplett utbildning.

Förr behövde man flyga ett visst antal timmar för att behålla sitt flygcertifikat. Numera är det kravet borta. Istället görs tillsammans med en flyglärare, en kontrollflygning vartannat år. För det fall man flugit färre än tolv timmar det senaste året görs kontrollflygningen med en kontrollant från Transportstyrelsen.

 

Teori och praktik
Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk.

Under den teoretiska delen får du under cirka 120 timmars lärarledd utbildning lära dig luftfartssystemet och säkerhetsstandarder. Därtill får du lära dig aerodynamik, meteorologi och navigation. Givetvis får du kunskap om lagar och regler. Saker som prestanda och färdplanering samt radiotelefoni får du också lära dig. Teoridelen görs parallellt med den praktiska undervisningen.

Så, äntligen över till den praktiska undervisningen. Du måste ha genomgått minst 45 timmar och ha blivit godkänd på den teoretiska examinationen innan du får genomföra uppflygningen.

Inom ramen för de 45 timmarna inkluderas 25 timmar med dubbelkommando och tio timmar övervakad ensamflygning. Utifrån din flyglärares bedömning sprids de resterande tio timmarna ut på det vederbörande anser du behöver träna mer på. Lägsta kravet är att fem timmar av övervakad ensamflygning måste genomföras som distansflygning. Därav ska minst en långdistansflygning om 150 nautiska mil (ca. 280 km) genomföras.

 

Nya EU-regler för flygcertifikat
Den 8 april 2013 förändrades möjligheterna för allmänläkare att göra undersökningar för medicinska intyg för flygcertifikat. Dels skärptes kraven på undersökande läkare men även själva tillvägagångssättet vid utfärdande av intyg ändrades.

Fortsättningsvis kan allmänläkare bara göra förnyelseundersökningar gällande det enklare medicinska intyget för det nya certifikatet Light Aircraft Pilot Licence, LAPL. Allmänläkarens protokoll skickas till en flygläkare, ett flygmedicinskt centrum eller direkt till Transportstyrelsen. Det medicinska intyget utfärdas av Transportstyrelsen. Det är det som utgör behörighetshandlingen.

För att få utfärda flygmedicinska undersökningar för LAPL i Sverige, ska de allmänläkare som vill, både ha svensk läkarlegitimation och svensk specialistbehörighet i allmänmedicin.

 

Är det kanske dags att du testar dina vingar?

Taggar: